OŘEZY OVOCNÝCH STROMŮ  A STŘÍHÁNÍ OVOCNÝCH KEŘŮ 20. 01. 2017

Vhodná doba pro řez ovocných dřevin závisí na konkrétním druhu

Jabloně a hrušně (tedy jádroviny) je nejlépe prořezávat v předjaří. Pozdější řez je nevhodný, jelikož ve větvích již proudí míza a stromy by řez velmi špatně snášely. Slivoně, meruňky, broskvoně, třešně (tedy peckoviny) se naopak prořezávají nejdříve od března nebo nejlépe po sklizni ovoce. Obraťte se na nás pro provedení odborného ořezu ovocných stromů.

Koruny stromů potřebují vzduch a světlo

Jen tak se mohou ideálně rozvíjet. Ovocné stromy a okrasné dřeviny by se proto měly pravidelně zastřihávat, aby se dobře prořezávaly i během květu a doby sklizně. Základní pravidlo zní takto: Silný zpětný řez koruny a prořezání je dobré pro růst dřeva, slabé prořezání a řez zaměřený na vodorovný růst větví u ještě mladých stromků pro nasazení plodů.

Kontaktujte nás!