Objednávky odesíláme každé pondělí a úterý.

Máte v plánu na své zahradě zasadit strom, túje nebo keře? Zasazení v blízkosti plotu by se mělo řídit určitými pravidly, aby byl zajištěn optimální růst nedocházelo k případnému ovlivňování sousedního pozemku. V následujícím článku najdete užitečné informace a doporučení ohledně vhodné vzdálenosti pro zasazení stromů od plotu. Díky tomu budete moci lépe plánovat výsadbu stromů ve své zahradě a minimalizovat možné problémy spojené s přibývajícím růstem stromů.

Důležitost správného umístění stromů v zahradě

Správné umístění stromů v zahradě hraje důležitou roli. Volba ideální vzdálenosti od plotu je důležitá nejen z důvodu růstu, ale i vzájemného ovlivňování sousedních pozemků. Nesprávné umístění stromů může vést k problémům s kořeny.

Neshody se sousedy mohou pořádně otrávit život, a proto je vhodné jim raději předcházet. Přípustnou vzdálenost pro stromy od společné hranice pozemků navíc také stanovuje zákon, a to 1,5 metrů u stromů do výšky 3 metry a 3 metry u stromů přesahujících výšku 3 metry.

Doporučení pro vhodnou vzdálenost stromů od plotu

Vhodná vzdálenost stromů od plotu se odvíjí také od druhu stromu, jeho velikosti a nároků na růst. I v případě, kdy se třeba se svým sousedem domluvíte na tom, že mohou být keře a stromy blíže jeho pozemku, je důležité brát v potaz to, jak hodně takový keř nebo strom vyroste a aby sousedovi příliš nestínil, což bývá častým důvodem různých sousedských neshod. Pro velké stromy, jako jsou například ořešáky, je vhodné volit větší prostor. Blíže k plotu je vhodné umístit například túje, keře a stromky s nižším vzrůstem.

Druhy vhodné pro výsadbu podél plotu

Pokud se rozhodnete sázet více stromů nebo keřů podél plotu, vyplatí se je vysázet ve formě živého plotu. Někdy je vhodné volit volnější jednotlivé výsadby než volit celou řadu vzrostlých stromů. Takový živý plot přináší výhodu v podobě více soukromí a slouží také jako bariéra. U volně rostoucího živého plotu je nutné počítat se šířkou 2-3 metry, někdy i více. Tvarovaný živý plot může být užší, u vyšších tvarovaných živých plotů je nutné počítat alespoň se šířkou 60 cm.

Tipy pro vhodnou výsadbu stromů

  1. Pro výsadbu stromů u plotu volte stromy s méně agresivními kořeny. Podle chování kořenů se totiž můžete snáze rozhodnout a vhodnosti výsadby na zahradě. Špatná volba by vám v budoucnu mohla způsobit problémy a ty by v některých případech museli vést k likvidaci stromu.
  2. Ke stromům s agresivními kořeny patří například borovice, platanus, jilm nebo smrk. Například kořenový systém smrku modrého není agresivní, ale je náročný na prostor. Z toho důvodu je vhodné jej zasadit alespoň 4 metry od plotu.
  3. Důležité je také pravidelně kontrolovat růst a vývoj stromů. To je zásadní pro jejich dlouhodobé zdraví a produktivitu. Kontrolujte přítomnost škůdců, známky nemocí nebo také poškození zvěří. Včasné identifikování a řešení problému pomůže zabránit vážnějším škodám a podpořit dlouhodobou vitalitu stromů.
  4. V některých případech je také vhodné zvážit použití ochranných bariér. Nejrůznější ochranné bariéry a sítě nebo postřiky pomohou zabránit škodám způsobeným zvěří a škůdci, což je velmi důležité především v období několika prvních let po výsadbě a zejména u ovocných stromů.
  5. V prvních letech po výsadbě je vhodné pro mladé stromy použít oporu. Pomůže je chránit před silným větrem i zvěří a zároveň také pomáhá strom udržovat ve vzpřímené poloze.