Objednávky odesíláme každé pondělí a úterý do 14 dnů od objednání.

Ovocné stromy by neměly na zahradě chybět. Vyžadují ovšem pravidelnou a důslednou péči, která zahrnuje mimo jiné i hnojení. Inspirujte se tipy a doporučeními pro správné hnojení ovocných stromů s cílem maximalizovat jejich zdraví a úrodu. Vyzkoušejte konkrétní postupy a techniky, které je možné použít k úspěšnému hnojení ovocných stromů.

Důležitost správného hnojení ovocných stromů

Správné hnojení ovocných stromů hraje důležitou roli pro jejich zdravý růst, plodnost a odolnost. Pravidelné hnojení napomáhá k udržování zdravého stromu a výrazně zlepšuje sklizeň. Navíc aplikace správného druhu hnojiva ve vhodném čase může pomoci podpořit růst a vývoj plodů, zlepšit jejich chuť a také pozitivně přispět k jejich velikosti.

Potřebné živiny a nejvhodnější hnojiva

Pro ovocné stromy jsou důležité živiny, které rostliny získávají ze svého okolí, především z půdy. Během celého roku stromy z půdy využijí velké množství živin, které je proto vhodné dodávat. Ideální volbou je organické hnojivo. Průmyslová hnojiva je vhodné používat pouze jako doplňková, a to z toho důvodu, že způsobují tzv. hladovou půdu, ve které se ani živiny ani vláha příliš neudrží.

Základní hnojiva

 • chlévská mrva
 • kompost
 • hnojůvka
 • rašelina
 • fekálie
 • zelené hnojení

Doplňková hnojiva

 • draselná hnojiva
 • fosfátová hnojiva

Přírodní metody hnojení

Kompost a chlévská mrva

Kompost a chlévská mrva se připravují z rostlinných a živočišných odpadů, které se na hromadě rozkládají a vytvářejí kvalitní humus. Tímto hnojivem je vhodné hnojit spíše na podzim.

Hnojůvka

Hnojůvka je směs dešťové vody obohacené o mikroorganismy z hnoje. Jedná se o tekutinu vytékají z hnoje. Jde o velmi účinné a také na živiny bohaté hnojivo pro přihnojování ovocných stromů.

Rašelina

Nížinná nebo slatinná rašelina je bohatá na dusík a je ji možné přímo použít jako hnojivo. Mechová rašelina má zvýšený obsah kyselin, takže není vhodné ji používat pro přímé hnojení. Dobrého hnojiva docílíte kompostováním mechové rašeliny s fekáliemi.  

Zelené hnojení

Zelené hnojení je snadno získatelné a levné řešení. Vzniká tak, že vysejete jakoukoliv plodinu s velkým množstvím hmoty a poté, co vyroste, ji jednoduše zaoráte do půdy.

Přírodní metody hnojení pomocí kompostu, rašeliny a dalších organických hnojiv přináší několik výhod jak pro samotné ovocné stromy, tak i pro životní prostředí. Půda i stromy budou přirozeně zdravé a silné. Přírodní hnojivo je obnovitelné, biologicky odbouratelné a ohleduplné k životnímu prostředí.

Tipy pro správnou aplikaci hnojiv

 1. Pokud ovocné stromy na jaře správně přihnojíte, na podzim se vám odmění skvělou úrodou.
 2. Ideální dobou pro hnojení plnými organickými hnojivy je brzké jaro nebo podzim.
 3. Doplňkovými hnojivy je možné ovocné stromy přihnojovat až do konce června.
 4. Během celého roku je ideální přihnojovat 2x-3x. První hnojení proveďte hned na jaře, které je obdobím počátečního růstu stromů. Další hnojení by mělo proběhnout ihned po odkvětu. Tím se posílí listy. Poslední hnojení proveďte po červnovém odpadu části nasazených plodů. To je důležité pro vývin plodů i k zakládání pupenů a zajištění úrody v dalším roce.
 5. Umělými hnojivy přihnojujte nejdříve měsíc po výsadbě.
 6. Stromy, které jste zasadili na podzim, hnojte nejdříve až koncem dubna.
 7. Čím je strom starší a vyšší, tím vydatnější přihnojování potřebuje.
 8. Co se týče správného aplikování hnojiva, zarývá se lehce pod povrch půdy pod korunou stromů, ale ne přímo ke kmenu.